603-609-690
Zaznacz stronę

Wprowadzenie regulacji CFC

Przyjęty przez Sejm 26 czerwca 2014 roku projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek w państwie rezydencji...

Faktoring chroni przed korektą kosztów

Ustawa z dnia 1 stycznia 2013 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce miała przeciwdziałać zatorom płatniczym poprzez korektę kosztów przy długich terminach płatności, jednak przedsiębiorcy znaleźli sposób na poradzenie sobie z tą trudnością...

Zmiana podstawy opodatkowania w VAT

Wejście w życie nowelizacji do ustawy o podatku od towarów i usług w styczniu tego roku spowodowało kilka zasadniczych zmian w tym podatku. Jedną z nich jest zmiana w zakresie podstawy opodatkowania określonej w art.29 ustawy. Należy zwrócić uwagę z definicji podstawy...