603-609-690
Zaznacz stronę

O kancelarii

Kancelaria oferuje pomoc poprzez zastępstwo procesowe w sądach i przed organami administracji, przygotowywanie pism procesowych, umów i opinii prawnych, negocjowanie umów oraz kompleksowe prowadzenie procesów restukturyzacyjnych oraz stałą obsługę prawną, w następujących rodzajach spraw:

Prawo handlowe i gospodarcze – w szczególności zakładanie i przekształcenia spółek, aporty przedsiębiorstw, dobór optymalnych prawnie i podatkowo form prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowanie umów ramowych i wzorów, ochrona praw udziałowców/wspólników, roszczenia wobec członków zarządu, itp.

Sukcesja biznesu – usługi z pogranicza sprawa spadkowego i handlowego, których celem jest zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rodzinnego przedsiębiorstwa nawet w wypadku zdarzeń losowych dotykających jej członków.

Prawo zobowiązań – w szczególności przygotowanie i opiniowanie umów, dochodzenie praw z umów lub uprawnień konsumenckich, i inne.

Prawo rzeczowe – w szczególności zasiedzenie nieruchomości, ustanowienie służebności, ochrona własności, zniesienie współwłasności, i inne.

Prawo administracyjne – w szczególności przygotowanie wniosków, wzruszanie decyzji administracyjnych, reprezentowanie przed organami administracji i sądami administracyjnymi, i inne.

 

Świadczę również usługi w języku angielskim i nie ograniczam się do obszaru województwa łódzkiego. Dojeżdżam do Klientów oraz szeroko korzystam z mediów elektronicznych (w tym Skype), więc świadczę pomoc przedsiębiorcom nawet z woj. pomorskiego, świętkorzyskiego czy podkarpackiego.

 

W zależności od potrzeb danego zlecenia oferuję pomoc adwokatów i radców prawnych różnych specjalności, a także doradców podatkowych i księgowych.

Misją Kancelarii jest pomoc w przeprowadzaniu niejednokrotnie skomplikowanych procedur prawnych oraz wsparcie firm w ich rozwoju.

 

Zapraszam Państwa,

Radca prawny Maciej Bratkowski

O mnie

 

Jestem radcą prawnym a prywatnie mężem i ojcem dwóch wspaniałych córek.

Od kilku lat specjalizuję się przede wszystkim w obsłudze przedsiębiorców, zwłaszcza w procesach restrukturyzacyjnych, doborze optymalnych rozwiązań prawno-podatkowych dla prowadzonej działalności oraz przechodzeniu do tzw. bezpiecznych form prowadzenia działalności gospodarczej.

Mam także doświadczenie w projektach z zakresu sukcesji biznesu, czyli organizacji przedsiębiorstwa rodzinnego w taki sposób, który pozwala na jego prowadzenie w sposób bezpieczny i odporny na zdarzenia losowe dotykające członków rodziny – a docelowo na harmonijne i łagodne przekazanie biznesu następcom.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w różnych środowiskach prawnych: tradycyjnej kancelarii, biurze prawnym Pekao Leasing a także jako asystent sędziego.

Jestem autorem szeregu publikacji m.in. na łamach Rzeczpospolitej, Monitora Podatkowego oraz współautorem monografii „Sukcesja biznesu, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i rodziny” wydanego nakładem ODDK (link).

Powierzając mi swoje sprawy możecie czuć się Państwo bezpiecznie, gdyż jestem członkiem Krajowej Izby Radców Prawnych, a wszystkie moje działania podlegają Kodeksowi Etyki Radcy Prawnego oraz ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Blog prawny:

“Nieznajomość prawa szkodzi”

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Bratkowski
ul. M.Konopnickiej 16/1
93-329 Łódź

tel. 603-609-690

email(a)kancelariabratkowski.pl

Oferuję pomoc zdalną a także dojazd do Klienta, nawet poza województwem łódzkim.